Politica de confidenţialitate

Informare privind protecţia datelor personale

SC SUPER ECO - CASA SRL, în calitate de autor, proprietar, administrator al www.cafeaua-zilei.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site, fiind înregistrată sub nr. 12245 în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal ţinut de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, SUPER ECO - CASA SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12)
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres că datele dumneavoastră personale să fie folosite de SUPER ECO - CASA SRL în conformitate cu scopurile menţionate mai jos. Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi.

Scopul colectării datelor

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către S.C. Super Eco-Casa S.R.L. pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poştă sau alte mijloace de comunicare despre acţiunile ulterioare şi pentru realizarea de rapoarte statistice.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităţilor în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienţi sunt strict confidenţiale. S.C. Super Eco-Casa S.R.L. se angajează în faţa clienţilor săi să nu furnizeze aceste date unor terţe persoane sau companii şi să le utilizeze strict pentru uzul relaţiei de afaceri dintre client şi S.C. Super Eco-Casa S.R.L..

S.C. Super Eco-Casa S.R.L. se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră la adresa Str, Vâlcea nr. 60, Aninoasa, Jud, Dâmboviţa, se obligă: să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

SUPER ECO - CASA SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale SUPER ECO - CASA SRL şi ale site-ului www.cafeaua-zilei.ro; acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

Atunci când SUPER ECO - CASA SRL este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Colectarea de date cu caracter personal

Suplimentar faţă de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.cafeaua-zilei.ro implica efectuarea de comenzi on-line pe site-ul www.cafeaua-zilei.ro şi necesită furnizarea informaţiilor solicitate şi marcate a fi obligatorii, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.cafeaua-zilei.ro în următoarele scopuri:

 • facturarea produselor şi a serviciilor comandate de dumneavoastră
 • asigurarea livrării produselor şi serviciilor comandate
 • asigurarea garanţiilor.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite instituţiilor abilitate fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigi/dispute privind fraudele, .

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

SUPER ECO - CASA SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizarea de rapoarte şi analize;
 • realizarea de informări în scopuri proprii;
 • publicarea, promovarea, ofertarea serviciilor oferite de SUPER ECO - CASA SRL.